Nevzat Aydın: Şüphecilikten korkmayan insanlara ihtiyacımız var

HavadisAdana.com Online Tarafsız ve Bağımsız Habercilik

GEN (Global Girişimcilik Network’ü) Türkiye Lideri Nevzat Aydın, “Gündem Özel” sorularımızı yanıtlarken, “Eskiden teşebbüsçüler işsiz ya da ‘çılgın’ olarak anılan insanlardı. Şimdiki teşebbüsçüler daha şanslılar. Melek yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, kuluçka merkezleri, üniversite bünyelerinde girişimcilik merkezleri var” dedi. Aydın, iş dünyasına girişimcileri destekleme konusunda daha istekli olmaları daveti yapıp, ekledi: “Cesur insanlara muhtaçlığımız var. Şüphecilikten korkmayan insanlara gereksinimimiz var. Fakat bu formda unicornlar yaratabiliriz.”

EVVELDEN TEŞEBBÜSÇÜLER İŞSİZ DİYE ANILIRDI

Kendi hikayenizden de yola çıkarak Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini kıymetlendirebilir misiniz? Siz yola çıktığınızda 20 yıl evvel ortam nasıldı? Geçen müddette neler değişti? Ortamdaki değişim güzelleşme istikametinde mi oldu?

Yemeksepeti 2001 yılında kurulduğunda vaktin ilerisinde bir fikirdi. Her girişimcinin her vakit yaşaması muhtemel meselelerle ilaveten Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve e-ticaret alt yapısının yetersiz olması üzere ek zorluklar mevcuttu. İnternetin kitle interneti olmasına varıncaya kadar yaklaşık altı sene çok zorlandık.

Evvelden teşebbüsçüler işsiz ya da “çılgın” olarak anılan insanlardı. Şimdiki teşebbüsçüler daha şanslılar. Melek yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, kuluçka merkezleri, üniversite bünyelerinde girişimcilik merkezleri var. O vakit bunların hiçbiri yoktu, hatta ‘girişimcilik’ diye bir söz bile yoktu. ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ diye sorduklarında ‘Kendi işimizi yapıyoruz’ derdik. Artık Türkiye’de giderek daha fazla sayıda beyaz yakalı, çokuluslu şirketlerde süslü işlere sahip olmaktansa teşebbüsçü olmayı tercih ediyor.

İş dünyası, girişimcileri destekleme konusunda daha istekli olmalı. Yavuz insanlara gereksinimimiz var.

ÇILGIN FİKİRLERE GEREKSİNİMİMİZ VAR

Şüphecilikten korkmayan insanlara muhtaçlığımız var. Takip etmemiz gereken kimi çılgın fikirlere gereksinimimiz var. Fakat bu biçimde Türkiye’den unicorn’lar yaratabiliriz. İç girişimcilikten akıl hocalığına, kaynak olmaktan melek yatırımcılığa, aşikâr bir düzeye gelmeyi başaran beşerler, tecrübelerini, bilgi birikimlerini ve kaynaklarını genç teşebbüsçü beyinlerle paylaşmalı.

Türkiye, doğu-batı istikametinde pek çok potansiyel start-up’a sahip. Nüfusun yarısı 29 yaşın altında. Bu, girişimcilik için sahiden heyecan verici. Üniversiteler, melek yatırımcılar, teşebbüs sermayesi fonları, kuluçka merkezleri ve teknoparklar ile KOSGEB ve TÜBİTAK fonlarının yürüttüğü faaliyetler olumlu gelişmeler olarak öne çıkıyor. Gerçek çıkış stratejisiyle kâfi fon ve sermaye varsa Türkiye’deki ekosistem çok daha süratli büyüyebilir.

ÇOK KÜLTÜR AVANTAJ OLSUN

Siz işinizi 20 yıl evvel ABD’de kurmuş olsaydınız muvaffakiyet seviyeniz ne olurdu? Ya da 20 yıl evvel ABD’de girişimcileri dikkate alırsak, onların muvaffakiyet oranları ülkemize nazaran daha mı üstte seyrediyor? ABD’de teşebbüsçü olmanın avantajları, dezavantajları neler? Türkiye’de teşebbüsçü olmanın avantajları, dezavantajları neler?

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Yemeksepeti kozmik bir iş alanına sahip ve kurduğumuzda da üniversal bir modele sahipti. ABD’de girişimcilik kültürü çok farklı. Liberal iktisat nedeniyle rekabet öylesine ağır ki, siz aklınıza fevkalade bir fikir geldi diye sevinirken, o sırada sizin fikrinizi çeşitli nedenlerle işletemeyen on tane şirketin batmış olduğunu öğrenebilirsiniz. Yemeksepeti’nin esin kaynağı da aslında ABD’de ortaya çıkan emsal oluşumlar. Yüksek lisans için ABD’de bulunduğum sırada karşılaştığım ve arkadaşlarımla birlikte Türkiye’ye adapte ettiğimiz model. Elbette içinde Türkiye’nin kendine has dinamiklerini barındırıyor.

Bununla birlikte ABD’de teşebbüsçü olmak demek, yatırım almak için daha fazla bahtınızın olduğu manasına geliyor. Zira girişimcilik ekosistemi çok gelişmiş durumda. Teşebbüsünüz doğruysa yatırım alabilmek için çok fazla kaynak var. Dezavantajı ise rekabetin çok yüksek olması. Siz kendinizi anlatana kadar atı alan Üsküdar’ı geçmiş oluyor.

Bizim ülke olarak dezavantajımız girişimcilik kültürünün şimdi çok yeni olması. Lakin en değerli avantajımız doğu ve batı kültürlerini tıpkı anda barındırmamız. ABD’yi ABD yapan göçmenlerdir. Yani çok kültürlülük. Girişimcilik alanında da bu çok kültürlülüğü güzel kullanıyorlar. Biz de çok kültürlü olmayı bir avantaj haline getirmeliyiz.

GEN Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirecek

Bize biraz GEN Türkiye’yi anlatır mısınız? Sizin başkanlığınızda kurulan GEN Türkiye, ülkemizdeki teşebbüsçü adayları ve teşebbüsçüler için neler yapacak? Dünyada ve ülkemizde ne gidi fırsat kapıları açabilecek? GEN Türkiye’yi kurmanızla birlikte teşebbüsçü adayları ve girişimcilerden kapınızı çalanların sayısında artış oldu mu?

GEN Türkiye’yi, bu ağın üyesi 178 ülke ile birlikte dünyadaki teşebbüsçü sayısını artırmak, kapsamlı ve kapsayıcı teşebbüsçü ekosistemleri yaratmak ve bu alandaki bilgilerimizi paylaşmak maksadıyla kurduk.

Bünyemizde çok kıymetli beşerler var. Hepsi de kendi alanlarında başarılı olmuş ve bu doğrultuda başarılı teşebbüsleri ortaya çıkartarak desteklemek isteyen isimler.

GEN Türkiye, farklı dallardan uzmanları bir ortaya getirerek oluşturduğu platformla, girişimcilerin birinci adımlarından başlamak üzere gereksinim duydukları her türlü takviyenin adresi olacak. Global teşebbüs ekosistemine ulaşmalarına ve etkileşime girmelerine imkanlar yarattığı Türk girişimcilerinin, dünyayla rekabet gücünü artıracak. Tıpkı vakitte, teşebbüsçüler ve girişimcilik alanında çalışan uzmanları tek bir çatı altında bir ortaya getirerek Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesini sağlayacak.

Ayrıyeten, siyaset yapıcılar ve kamu ile işbirliği içerisinde yenilikçi, düzenleyici değişikliklerin geliştirilmesi ve gerekli olan siyaset araçlarının belirlenmesi için çalışmalar yürütecek. Bu çalışmalar kapsamında dünyadaki düzgün uygulama örneklerini kıymetlendirerek, bu ülkelerdeki siyaset yapıcılar ile fikir alışverişi yapılacak.

GEN Türkiye olarak Türkiye’de gelecek vaat eden girişimcileri belirleyerek onların finansmana ve öteki dayanak düzeneklerine erişimlerini kolaylaştırmak en değerli amaçlarımız ortasında. Bu maksat kapsamında teşebbüsçüler için milletlerarası hibe programları, girişimcilik yarışları, hızlandırma programları, melek yatırımcılarla buluşma programlarını GEN Türkiye çatısı altında gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, Misk Küresel Forum, Küresel Girişimcilik Network’ü (GEN) ve Küresel Eğitim ve Liderlik Vakfı stratejik iştirakinde düzenlenen Girişimcilik Dünya Kupası (Entrepreneurship World Cup-EWC) bünyesinde bu yıl, EWC Türkiye Ulusal Yarışması’nı düzenliyoruz. Türkiye finali Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Kasım ayında dünya finali yapılacak. Umarım, büyük finali de Türkiye’den bir teşebbüs kazanır ve 1 milyon dolarlık mükafatı alır.

Başarısızlık tecrübelerinden faydalanmak çok kıymetli

Üniversitelerde girişimcilik kısımları, dersleri var. Lise seviyesinde de girişimcilik dersleri kelam konusu. Bu dersler yeni jenerasyonu girişimciliğe yönlendirmede ne kadar tesirli olabiliyor? Türkiye’deki mevcut eğitim sistemi, yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını gereğince destekliyor mu? Teşebbüsçü sayısının artması için eğitim sisteminde atılması gereken ne üzere adımlar var?

Türkiye’de maalesef hâlâ eski sanayi ihtilali doğrultusunda geliştirilen bir eğitim sistemi hâkim. Birtakım özel eğitim kurumları STEM, kodlama, robotik ve hatta girişimcilik eğitimleri veriyor, lakin bunların birden fazla hususlara giriş niteliğinde. Bununla birlikte Z neslinin, eski sanayi ihtilalinden kalma iş ve çalışma modellerini benimsemek yerine teşebbüsçü olmak üzere bir isteği var. Fakat bunun için verilen eğitim de Türkiye için kâfi değil. Örneğin ABD’de ve Kuzey Avrupa ülkelerinde lise öğrencilerinin, melek yatırımcılar ile bir ortaya getirildiği tertipler düzenleniyor. Bu tertipler sayesinde yatırım alan lise öğrencileri dahi var. Bu iş canlı, şahsen hayatın içinde geçen bir öğrenmedir. Hayatın içine aktarmadığınız ve yalnızca teoride bıraktığınız bir eğitimin yararlı olmasını beklemek hayalciliktir.

Girişimcilik dersi veren okulları ve arkadaşların yaptıklarını kıymetsizleştirmek istemem fakat girişimcilik yalnızca okulda kitaplardan öğrenilebilecek bir bahis değil. Riskin ne olduğunu okulda teorik olarak öğretebilirsiniz, lakin hayatın içinde o denli riskler var ki, bunlar lakin şahsen yaşayanlar tarafından anlatılabilir. Örneğin piyasada pek çok başarılı iş beşerinin öyküsünü anlatan kitap var, lakin başarısızlık öykülerini anlatan kitap sayısı yok denecek kadar az. 1000 iş fikri varsa bunlardan 7 tanesi proje haline getiriliyor ve yalnızca 2 tanesi muvaffakiyet öyküsü olarak anılıyor. Girişimcilikte asıl pahalı olan muvaffakiyet kıssasına dönüşmeyen 998 iş fikrindeki başarısızlığı getiren faktörleri öğrenmek ve baştan eleyebilmek.

Yalnızca kod yazmakla başarılı teşebbüsçü olunmaz

Dijitalleşme, objelerin interneti, gelişen teknoloji, kimi meslekleri ortadan kaldırıyor ya da alanlarını daraltıyor. Bu değişim ülkemizde girişimciliği nasıl etkileyecek? Yeni devir, yeni iş alanları girişimcilik açısından daha mı avantajlı?

Girişimcilik bugün tek bir kişinin, tek bir alandaki uzmanlığı ile muvaffakiyete ulaşamaz. Yalnızca bilgisayar kodu yazabilmek sizi başarılı bir teşebbüsçü yapmaz. Multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Bu alanda oyun kesimindeki girişimcilerin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Zira bilgisayar ya da mobilde bir oyunun tutabilmesi için o oyunu hazırlarken takımda psikolog, bazen tarihçi, müzisyen, senarist, dizayncı, hatta moda dizayncısı, fizikçi üzere farklı disiplinlerden insanların olması gerekir. Lakin bu türlü bir takım kurarsanız tutan bir oyun geliştirebilirsiniz. Yoksa kod yazmak, bugünkü imkanlarla isteyen ve azmeden herkesin öğrenebileceği bir şey. Mesela, Yemeksepeti’ni kurarken iki bilgisayar mühendisi olarak sistemin teknik altyapısı konusunda hiçbir problemimiz yoktu. Fakat, restoranlara gidip onları bizimle çalışmaya ikna edecek biri gerekiyordu. Bunu bizim yapmamız çok mümkün değildi. Bu nedenle gruba, turizm işiyle uğraşan çocukluk arkadaşımızı dahil ettik.

Bugün her şey dijitalleşti diye tarihçiye gereksinim duymayacağız diyebilir miyiz? Ya da sosyologlar olmadan bir yeniliğe toplumun reaksiyonunun ne olacağını evvelden anlayabilir miyiz? Hasebiyle klâsik disiplinlerin büyük çoğunluğu hayatını sürdürmeye devam edecek, fakat evrilmeleri gerekiyor. İnsanın yaptığı her meslek yapay zeka ya da robotlar tarafından yapılacak diye bir niyet çok hakikat değil.

Teknokentler yalnızca Emlak kiralama şirketi üzere olmamalı

Ülkemizde üniversite sayısının artışına paralel olarak çabucak her vilayetimizde teknokentler kuruldu. Onların içinde kuluçka merkezleri, teşebbüs konutları, start-up’ları kucaklayan merkezler devreye girdi. Bu merkezlerin çok sayıda olması, ülkemizdeki girişimcilerin tutunma talihini artırıyor mu? Sizin kelam konusu merkezlerle ilgili gözlemleriniz, izlenimleriniz nasıl?

Teknokentler çok yararlı oluşumlar. Lakin teknokentin yalnızca bir emlak kiralama şirketi zihniyetinde olmaması ve bir plan dahilinde yapılanması değerli. Zira dünyada başarılı teknokentler, multidisipliner yaklaşımı benimseyenler ortasından çıkıyor. Teknokentlerin temel gayesi bünyelerindeki girişimcileri birbirleri ile irtibata geçirmek ve işbirliğine geçmeye teşvik etmek olmalı. Farklı alanlardaki teşebbüsleri, start-up’ları bir ortaya getirebilmek ve buradan farklı projeler çıkabilmesine ön ayak olabilmek kadar öğrencileri ve akademisyenleri de bir yandan teşvik edebilmek kıymetli.

Bunu yapabilen teknokentler var. Fakat sayısının çok olması teknokentlerde yer alan girişimcilere katkı sağlayacak manasına gelmiyor. Değerli olan sayıdan çok nitelik ve bünyesinde barındırdığı teşebbüslerin etkileşimi. Aksi takdirde teknokentler, üniversitelere gelir sağlayan bir AVM idaresinden farksız hale gelecektir. Öteki yandan kuluçka merkezlerinin gelir üretmesi gerekiyor ki, bir cazibe merkezi haline gelerek yeni teşebbüsleri kendine çeksin. Türkiye’de girişimcilik açısından eksik kalan bahislerden biri de bu.

‘Bir an evvel kâr’ yaklaşımı teşebbüsü yanlışa sürüklüyor

Türkiye’deki girişimcilerin finansmana erişimi nasıl? Finansmana erişimde ne üzere meşakkatlerle karşılaşıyorlar? Bankacılık sistemi girişimcilere kapıyı ne kadar açık tutuyor? Melek yatırımcı sistemi Türkiye’de hedeflendiği üzere çalışabiliyor mu?

Teşebbüs dediğiniz şey içinde ağır riskleri de barındırır. Her teşebbüsün başarılı olduğu bir dünya yok. Kimileri başarılı olur, kimileri başarısız. Bankacılık sistemi girişimciliği bu açıdan düşünmez. Kredi kullanabilme nitelikleriniz yeterliyse, daha sonra geri ödemek üzere bankadan finansman elde edebilirsiniz.

Melek yatırımcı ise teşebbüsün başarısız olması halinde yatırdığı paranın heba olmasını göze alır. Riskleri en aza indirmek için girişimciye yalnız maddi olarak değil, iş idaresi açısından da dayanak olur. Bu nedenle başarılı teşebbüslerin melek yatırımcılardan takviye alanlar olduğunu görebilirsiniz.

Ülkemizde melek yatırımcıların büyük çoğunluğu başarılı olmuş teşebbüsçüler. Yeni girişimcilere takviye olmak üzere duygusal misyon da üstleniyorlar. Sermaye sahibi olmak demek melek yatırımcı olacağınız manasına gelmiyor. Zira bir teşebbüsü maddi olarak desteklediğinizde, bu teşebbüsün kâra geçişi bir plan dahilinde gerçekleşebilir. Yemeksepeti’ni kurduğumuzda birinci 5 yıl neredeyse hiç kâr etmedik. 5 yıl hiç kâr etmeyecek bir teşebbüse para yatırmak, kısa vakitte para kazanmayı amaçlayan sıradan sermaye sahibi için hiç mantıklı değil. Bu nedenle pek çok yatırımcı, teşebbüsleri bir an evvel kâr edilebilir hale getirmek için girişimcileri yanlış yollara sürüklüyorlar.

Bu bahiste Udemy örneği çok dikkat caziptir. Türkiye’de yatırımcıların karşısına çıkan bu teşebbüsçüler, yatırımcıların bir an evvel kâr elde edebilmek için kendilerini yanlış istikamete sürüklediklerini fark edince ABD’ye gidiyorlar ve orada kısa müddette yatırım ve hakikat yönlendirmeyi buluyorlar. Bugün Udemy yüz milyonlarca dolar pahasında bir şirket haline geldi.

Berbat teşebbüsçü dahiyane bir fikri bile batırabilir

Bugün hayata yeni atılmaya hazırlanan bir teşebbüsçü adayı olsanız ne yapmayı, hangi alana yönelmeyi düşünürdünüz? Kendi tecrübelerinizden hareketle genç girişimcilere, teşebbüsçü adaylarına neler söylemek istersiniz?

Artık “ağ bağlantılı” bir çağın içinde yaşıyoruz. Şu an direkt ağ irtibatlı bir dünyanın içine doğan bir kitle mevcut. İnternet günlük hayatta yapılan her şeyi kapsıyor, neredeyse bütün kesimlerin online’a geçtiği bir noktadayız. Bu türlü bir ortamda daha süratli hareket etmeniz gerekir, zira artık işinizi dünyanın her yerinden gelebilecek bir rekabetle ölçeklendirebiliyorsunuz.

Teşebbüsçü dediğimiz beşerler hayallerinin peşinden koşan beşerler aslında. Yani bir fikre inanma, gerisinde durma ve bu fikir için çalışma lakin çok çalışma ve sonuçta bu kurduğu hayalleri elde etme. Hayatın ve piyasa kurallarının gerektirdiği gerçekliğe uygun olmayan, bu gerçekliğe nazaran planlanmayan projelerin uzun vadede hayatta kalması mümkün değil.

Yeni periyotta önümüzde teşebbüslerin daha makul, kaynaklarını âlâ kullanan, tasarrufu ön planda tutan bir anlayışla yönetilmesi gerektiği üzere bir gerçek var. Bu manada teknoloji en büyük güç ve takviye olacak. Yapay zekâ, otomasyon üzere kavramların hayatımıza girdiği yeni bir periyoda girdik. Rekabet baskısı olduğu sürece teknolojinin de takviyesiyle daha yaygın ve daha elverişli bir teşebbüsü yaratmak için girişimcilerin küresel düşünmeleri gerekiyor.

Teşebbüsçü hangi motivasyonla çıktığını bilmeli. Benim için bu her vakit, içimdeki tutkuyu insanların yaşayış biçimlerini değiştirecek, “bu olmadan evvel ne yapıyormuşuz” dedirtecek bir iş modeline dönüştürebilmek oldu. Yatırım yaptığım teşebbüsleri seçerken de iş fikri, pazar, rekabet ve gibisi teknik hususlardan evvel, girişimcinin kendisine bakıyorum. Tutkulu, azimli ve zeki bir girişimcinin çalıştığı her alanda fark yaratabileceğini düşünüyorum. Yeterli bir teşebbüsçü çok makûs bir fikri bile adam edebilir. Makûs girişimciyse dahiyane bir fikri batırabilir.

Asıl iş, fikri bulmak değil, onu hayata geçirmektir. Kıymetli olan bir fikrin birinci kimin aklına geldiği değil, o fikri kimin başarılı uyguladığıdır. Biz Yemeksepeti’ni birinci sunduğumuzda pek çok bireyden, “bu fikri biz daha evvel düşünmüştük” reaksiyonu aldık. Lakin onlar yapmadılar, biz yaptık.

Bir başka kritik mevzu da hakikat grubu bir ortaya getirmek. Bir kişiyi yalnızca arkadaşınız yahut akrabanız diye ortak yapmayın. Ayrıyeten girişimciliğin tek takımlı bir iş olmadığını da aklınızdan çıkartmayın. Baştan itibaren gerçek beşerlerle yol alın. Bir projeyi muvaffakiyete taşıyacak olan takımdır. “Eğer bir odadaki en zeki kişi sensen, yanlış odadasın demektir” kelamı size yol göstersin.

Başarısızlıkta yılmak yerine yine ayağa kalkılmalı

Okullarını bitirmek üzere olan öğrencilere ne önerirsiniz? Düzgün bir iş bulup çalışmaya mı başlasınlar, teşebbüsçü olmayı mı denesinler? Hangi seçenekte muvaffakiyet bahtı, işte tutunma bahtı daha yüksek olur, kişiyi tatmin eder?

Girişimcilik beşerde farklı özellikler gerektiriyor. Nasıl ki her isteyen profesyonel olarak futbol oynayamıyor, girişimcilik de bu türlü. Bir atlet disiplini ile çalışmak, hayal etmek, istemek, azmetmek ve kendini daima geliştirmek gerekiyor.

Kendinizde bunu görebiliyorsanız, birinci başarısızlıkta yılmak yerine tekrar ve tekrar ayağa kalkabiliyorsanız teşebbüsçü olma yoluna girmişsiniz demektir. O vakit teşebbüsçü olun. Girişimcilik biraz da ruh işi.

Elon Musk’a bakın. Bugün dünyanın en varlıklı insanlarından biri olabilir. Fakat bu noktaya gelene kadar yaşadığı başarısızlıklar o kadar çok ki. Yeniden de her başarısızlığından ders alarak tekrar ayağa kalkmış. Bugün de risk almaya devam ediyor.

GEN Türkiye bünyesinde misyon alan arkadaşlarımız da bu türlü. Hepimiz ruhu girişimcilik ateşi ile yanan bireyleriz. Umuyorum ki bu ateş de Türkiye’deki yeni girişimcileri aydınlatacak ve ateşimizi büyütecek.

Teşebbüsçü olmak için illâ ki okulu bitirmek diye bir kural yok. Okurken de başarılı teşebbüslere imza atmış öğrenciler dünyada ve ülkemizde mevcut. Bazen okulu bitireyim de fikrimi o denli hayata geçireyim diye beklerseniz, fikriniz geçerliliğini yitirmiş ve hatta öteki biri tarafından hayata geçirilmiş olabilir. Benim babam noter, annem öğretmen. Yüksek lisansımı Amerika’da özel bir üniversitede yapıyordum ve çok önemli maliyetler kelam konusuydu. Şimdi tahsile devam ederken, aileme internetten yemek satma projemi anlattım. Bana ‘Bir devir daha okuyup yapsan olmaz mı’ dediler. ‘Devam edeceğim’ dedim. Okulu bitirmeyi bekleseydim tahminen de hevesim kaçacak ya da benden evvel birileri bu fikri hayata geçirecekti. Şayet nitekim gerçek olduğuna inandığınız bir fikriniz varsa, bir şeylerin olmasını beklemek zorunda değilsiniz. Matriks serisinin ikinci sinemasında bir kısım vardır. Kahramanlarımız bir binanın içindedirler ve o binada kapı açık kaldığı sürece yanlışsız yere girebilirsiniz. Kapı kapanıp tekrar açıldığında değişik bir yere çıkarsınız. Girişimcilik de bu türlü bir şey, o kapıdan açıkken geçmeniz gerekir. Şayet hakikat vakitte geçmeden kapı kapanırsa, tekrar açmaya kalktığınızda sizi farklı ve istemediğiniz bir yere çıkartabilir. Gerçek vakit çok kıymetli.

İlgili Haberler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sosyal Medyalar

22,661BeğenenlerBeğen
3,693TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone
- Advertisement -spot_img

Dünya Gündemi