Son dakika haberleri: Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de (2)

HavadisAdana.com Online Tarafsız ve Bağımsız Habercilik

Askeri kabahatlere ait dava ve işler, kabahatin işlendiği yerin bağlı olduğu ilin ismiyle anılan asliye ve ağır ceza mahkemelerinde ya da askeri birlik ve işçi yoğunluğunun gerektirmesi halinde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine, Yargıçlar ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen ilçelerde heyeti bulunan asliye yahut ağır ceza mahkemelerinde görülecek.

AK Parti milletvekillerinin Meclis Başkanlığına sunduğu Askeri Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kararın açıklanmasının geri bırakılması kuruluşu, askeri hatalar bakımından da düzenleniyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kararın açıklanmasının geri bırakılmasına ait kararları; sadece askeri bir kabahatten ötürü 6 ay yahut daha fazla periyodik mahpus cezasına hükmedilmesi, fiilin, disiplini ağır biçimde ihlal etmesi yahut birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını yahut aktifliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir ziyan meydana getirmesi ile fiilin savaş yahut seferberlikte işlenmesi halleri hariç askeri hata ve cezalar hakkında da uygulanacak.

Askeri kabahatlerin soruşturması ve kovuşturmasına ait Askeri Ceza Kanunu’nda karar bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu kararları uygulanacak.

Mahkemelerin vazife ve yetkisi

Teklifle, askeri cürümlere ait davaların bakılacağı mahkemeler belirleniyor.

Askeri kabahatlere ait dava ve işler, cürmün işlendiği yerin bağlı olduğu ilin ismiyle anılan asliye ve ağır ceza mahkemelerinde ya da askeri birlik ve işçi yoğunluğunun gerektirmesi halinde Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine HSK tarafından belirlenen ilçelerde şurası bulunan asliye yahut ağır ceza mahkemelerinde görülecek. İlçede görülmesine karar verildiği takdirde ilçenin yargı etrafı de birebir tarzla belirlenecek. Bu hatalara ait dava ve işler, çabuk işlerden sayılacak ve bunlarla ilgili davalar isimli tatilde de görülecek.

Askeri Ceza Kanunu’nda “hıyanet” başlığıyla düzenlenen cürümler münasebetiyle ağır ceza mahkemesine açılacak davalar, kabahatin işlendiği yerin bağlı olduğu ilin ismiyle anılan ve HSK tarafından, devletin güvenliğine karşı işlenen hatalara ilişkin davalara bakmak üzere belirlenen ağır ceza mahkemesinde görülecek.

Asker bireyler tarafından ülke sonları dışında işlenen askeri cürümlere ilişkin dava ve işlere bakmaya Ankara mahkemeleri yetkili olacak. Yurt dışında bulunan askeri mahallerde yapılacak tedbire aramasına karar vermeye de bu yer sulh ceza hakimliği yetkili olacak.

“Vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları”, “firar ve cezası”, “yabancı memlekete firar edenlerin cezaları”, “mehil içinde yakalananların cezası” ile “sözleşerek firar ve cezası” başlığıyla düzenlenen cürümlere ait dava ve işlerde yetkili mahkeme, kuşkulu yahut sanığın mensubu olduğu askeri birlik yahut askeri kurumun bulunduğu yerde vilayet ve ilçe mahkemeleri olacak.

Askeri kabahatlere ait soruşturmalar, cürmün işlendiği yerin bağlı olduğu ilin ismiyle anılan Cumhuriyet başsavcılığınca ya da HSK tarafından belirlenen ilçe Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülecek. Bu başsavcılıklarda askeri kabahatler ofisi kurulacak ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilecek.

Vilayet yahut birinci fıkra uyarınca belirlenen ilçe Cumhuriyet savcısı, hatanın işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen yahut büsbütün yapılmasını isteyebilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kabahatin işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zarurî olan kanıtları toplayacak ve gerekmesi halinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hakimliğinden talepte bulunacak.

Askeri yargı mercisinin isimli yargıdaki karşılıkları belirlenecek

Teklifle, Anayasa değişikliğiyle askeri yargının kaldırılmış olması sonucunda kanunlarda, askeri yargı kolu içinde yer alan yargı mercilerinin isimli yargıdaki karşılıkları belirlenerek boşluk oluşmasını engellemek ve uygulamada tereddütlere neden olmamak için atıf kararları düzenleniyor.

Askeri hatalara bakmak hedefiyle vilayet ve ilçelerde belirlenecek mahkemeler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde belirlenecek. Bu mahkemelerin misyonuna giren dava belgeleri, belirlendikten itibaren bir ay içinde bu mahkemelere devredilecek. Askeri hatalara ait mutlaklaşan belgelere ilişkin arşiv ve emanetler ile öbür evrak ve dokümanlar da bu mahkemelere devredilecek ve talepler bu mahkemelerce yerine getirilecek yahut karara bağlanacak.

Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı buyruğuna görevlendirilen erbaş ve erler ile askerlik yükümlüleri, bu görevlendirme müddetince asker kişi sayılacak ve Askeri Ceza Kanunu’na tabi olmaya devam edecek. Bu şahısların Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı’nda vazifeli rütbelilere karşı işledikleri askeri cürümler, asker bireylere karşı işlenmiş sayılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu ile Askeri Ceza Kanunu’nda feri askeri ceza olarak yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) çıkarma ve rütbenin geri alınması cezaları, hak yoksunluğu olarak düzenlenecek.

Askeri kaynaktan müfettiş alımı

Ulusal Savunma Bakanlığının müfettiş takımlarına askeri kaynaktan atama yapılabilecek.

Askeri kaynaktan stajyer müfettiş alımı, müfettişliğe giriş imtihanı ile yapılacak. Giriş imtihanına başvurabilmek için kuvvet komutanlıklarında üst subay (binbaşı, yarbay, albay) rütbesinde bulunmak ve yönetmelikte öngörülen kaideleri taşımak gerekecek. Giriş imtihanı, yönetmelikte belirlenen mevzulardan yazılı yahut mülakat halinde yapılacak. Giriş imtihanı ile ilgili olarak yönetmelikte yer alan konular dışında rastgele bir kayıt sistemi kullanılmayacak. Giriş imtihanında muvaffakiyet gösterenler stajyer müfettiş olarak görevlendirilecek.

Askeri kaynaktan görevlendirilen stajyer müfettişlere bir program çerçevesinde müfettişlik mesleğine yönelik eğitim verilecek. Stajyer müfettişlerin stajyerlik müddeti bir yıl olacak. Bu müddetin sonunda oluşturulacak yeterlik imtihan heyeti tarafından yönetmelikle belirlenecek hususlardan yazılı yahut kelamlı imtihana tabi tutulacak.

Stajyerlik mühletini ve yeterlik imtihanını muvaffakiyetle tamamlayanlar müfettişliğe atanacak. Stajyerlik müddeti içinde yahut yeterlik imtihanında başarısız olanlar durumlarına uygun takımlara atanacak.

Ulusal Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri takımlarına atanmış olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde talepte bulunmaları halinde, müktesepleri dikkate alınarak HSK tarafından, bölge adliye ve bölge yönetim mahkemeleri ile öteki isimli ve idari yargı mercilerine hakim yahut savcı olarak atanabilecek. Bu şahısların askeri yargı ve hukuk hizmetleri takımlarında geçirdikleri mühletler isimli ve idari yargıda geçirilmiş sayılacak.

Teklifle, askeri hizmetin niteliği dikkate alınarak İdari Yargılama Yordamı Kanunu’na yeni unsur eklemek suretiyle, birtakım istisnai yol kararları düzenleniyor.

Askeri hizmete ait idari süreç ve aksiyonlardan doğan uyuşmazlıklara dair kararlar, Ulusal Savunma Bakanlığı takımlarında çalışan kamu vazifelileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ait idari süreç ve aksiyonlardan doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanacak.

Savaş halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.

İnanılmaz haller sebebiyle alınan önlemlerin uygulanmasında görevlendirilenlerin naklen atanmalarına ait iptal davalarında, yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.

Yüksek Askeri Şura’nın terfi süreçleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma süreçleri hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açık olacak.

Yargı yolu kapalı olan disiplin cezaları

Düzenlemeyle, yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının belirlenecek.

Askeri öğrenciler ile erbaş ve erler hakkında verilen disiplin cezaları ile subay, astsubay, uzman erbaş ile kontratlı erbaş ve erler hakkında verilen uyarma, kınama ve hizmete kısmi müddetli devam cezaları hariç disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilecek. Seferberlik ve savaş vaktinde ise yüksek disiplin konseyleri tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası dışında öteki disiplin cezaları yargı kontrolü dışında olacak.

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Tarzı Kanunu yürürlükten kaldırılacak.

(Bitti)

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

İlgili Haberler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sosyal Medyalar

22,661BeğenenlerBeğen
3,502TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone
- Advertisement -spot_img

Dünya Gündemi